www.man3malang.com

Daftar Siswa Yang Diterima PPDB Jalur Terpadu Dan Diterima Di Ma'had

Berikut ini adalah surat keputusan Kepala MAN 3 Malang:

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALANG
Nomor : 08 Tahun 2013

TENTANG :
PENENTUAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR PRESTASI, JALUR ABDI NEGARA DAN JALUR TERPADU MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALANG, SERTA PENENTUAN HASIL SELEKSI
PENERIMAAN SANTRI BARU MA’HAD AL QALAM MAN 3 MALANG
TAHUN PELAJARAN2013 - 2014


Menimbang

 1. Bahwa dalam rangka untuk menjamin mutu Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Malang tahun pelajaran 2013 – 2014 perlu untuk ditetapkan Surat Keputusan Hasil Seleksi .
 2. Bahwa calon siswa baru yang dinyatakan diterima atau cadangan dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi siswa MAN 3 Malang Tahun Pelajaran 2013 - 2014.

Mengingat

 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 2. Undang-undang RI. nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah RI. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 5. Buku Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 3 Malang Tahun Pelajaran 2013 – 2014, tgl. 1 Februari 2013 ;

Memperhatikan

 1. Hasil seleksi adminitrasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi MAN 3 Malang Tahun Pelajaran 2013–2014
 2. Hasil Tes Akademik Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Abdi Negara dan Jalur Terpadu MAN 3 Malang Tahun Pelajaran 2013–2014
 3. Hasil Tes/Pemeriksaan Psikologi Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 3 Malang Tahun Pelajaran 2013 – 2014
 4. Hasil rapat Tim Pengolahan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi, Jalur Abdi dan Jalur Terpadu MAN 3 Malang tanggal 04-05 April 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Keputusan Kepala MAN 3 Malang tentang Penentuan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 3 Malang Jalur Prestasi, Jalur Abdi Negara dan Jalur Terpadu serta Hasil Seleksi Penerimaan Santri Baru Ma’had Al Qalam MAN 3 Malang Tahun Pelajaran 2013 – 2014.

PertamaMenetapkan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur PrestasiMAN 3 Malang Tahun Pelajaran 2013 – 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran 1(satu) surat keputusan ini.
KeduaMenetapkan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Abdi MAN 3 Malang Negara Tahun Pelajaran 2013 – 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 (dua) surat keputusan ini.
KetigaMenetapkan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Terpadu MAN 3 Malang Terpadu Tahun Pelajaran 2013 – 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran 3 (tiga) surat keputusan ini.
KeempatMenetapkan Hasil Seleksi Penerimaan Santri Baru Ma’had Al Qalam MAN 3 Malang Tahun Pelajaran 2013 – 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran 4 (empat) surat keputusan ini.
KelimaCalon siswa MAN 3 Malang atau calon Santri Ma’had Al Qalam MAN 3 Malang yang ditetapkan diterima sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1 s.d lampiran 4 keputusan ini wajib melaksanakan Daftar Ulang pada tanggal 06 s.d. 13 April 2013 di MAN 3 Malang pukul : 07.00 s.d. 14.00 pada hari kerja.
KeenamSampai batas sesuai ketentuan pada ketetapan kelima di atas apabila calon siswa yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka kepada yang bersangkutan dinyatakan Gugur
KetujuhCalon siswa yang ditetapkan sebagai cadangan sebagaimana pada lampiran 1 s.d. 4 keputusan ini wajib melaksanakan daftar ulang tanggal 19 - 20 April 2013 pukul : 07.00 s.d. 14.00 pada hari kerja.
KedelapanSeluruh orang tua calon siswa yang dinyatakan diterima atau cadangan pada keputusan ini wajib menghadiri pertemuan dengan Komite MAN 3 Malang pada
 Hari : Sabtu
Tanggal : 06 April 2013
Pukul : 09.00 – selesai
Tempat : Ruang Multimedia lantai 3 MAN 3 Malang
KesembilanSeluruh calon siswa yang dinyatakan tidak diterima pada keputusan ini dapat mendaftar kembali mengikuti seleksi pada Jalur Bea Siswa atau Jalur Ujian Tulis sesuai ketentuan yang berlaku dengan diberikan keringanan biaya seleksi sebesar 50 % dan cukup mengikuti tes tulis akademik (tidak perlu mengikuti tes psikologi)

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan hasil seleksi PPDB MAN 3 Malang sebagaimana pada ketetapan ini tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 05 April 2013

Kepala MAN 3 Malang

Ditandatangani dan distempel

Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd
NIP. 19680622 200012 1 002

Tembusan Kepada Yth :

 1. Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Jawa Timur di Surabaya.
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang di Malang

 

DATA HASIL TES SELEKSI PPDB MAN 3 MALANG

TAHUN PELAJARAN 2013-2014
JALUR TERPADU (Lampiran 3)
NONO. TESNAMAASAL SEKOLAHJALUR MASUKKETERANGAN PROGRAM PEMINATAN
113-506-T-0005ADHIGKA ULUL AZMIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
213-506-T-0014TAZAKKA PUTRI OKTOJIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMASOSIAL
313-506-T-0021ADITYA CHANDRA WICAKSANAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMASOSIAL
413-506-T-0026ARTIANA SISTY AULIAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMABAHASA
513-506-T-0031AVIGOR KHALIFAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
613-506-T-0032DIECHA PRATAMA KURNIAWAN SANDYMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
713-506-T-0035DEA AMELINDA NUR RACHMAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMASOSIAL
813-506-T-0055FAUZAN HANIFMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
913-506-T-0059MUHAMMAD ARIS NAUFALMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMASOSIAL/MAT. SAINS *
1013-506-T-0077NABILA ULFAYANI HANIFAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
1113-506-T-0079ARFIANY KHARISMA FIRDAUSYMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
1213-506-T-0081ALFAINA SAKINAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMASOSIAL
1313-506-T-0087SYIVA FIRDAUSI NUZULAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
1413-506-T-0092MOHAMMAD DICKY ANDIKA PUTRAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
1513-506-T-0097ERFIN RAHARDINDASYAH PRATIWIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAKBI
1613-506-T-0112NADIYA AMALIAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
1713-506-T-0122AMI RAHMAWATIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMABAHASA
1813-506-T-0125SHOFIYA QURROTU A'YUNINMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMABAHASA/MAT. SAINS *
1913-506-T-0126FARAH THALIBAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
2013-506-T-0131SYAHDILLA RISANDRA PRAMESTIEMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMABAHASA
2113-506-T-0138MUHAMMAD KHAIR HAEKALMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAKBI
2213-506-T-0139AHMAD DAFFA BARENTRAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
2313-506-T-0150REYHAN AMMARMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
2413-506-T-0154ARUM PERTIWI DWI PUTRI ANDAYANANAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMASOSIAL
2513-506-T-0167MUHAMMAD FADHIL FIRJATULLAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMASOSIAL
2613-506-T-0168NABILAH RIZKA ESTININGTYASMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMASOSIAL/MAT. SAINS *
2713-506-T-0173FAIZAH SALSABILAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMASOSIAL
2813-506-T-0174AISYA NANDYA PUTERIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
2913-506-T-0178IZATUL IHSANSI HIDAYANAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
3013-506-T-0216BIDAYATUL MUJTAHIDAH HASNAKMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
3113-506-T-0233ABYAN NAGATA JAVIERMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
3213-506-T-0237MUHAMMAD ZAKY SETIANSYAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAKBI
3313-506-T-0259KHATIJAH SOFIA SURYA PUTRI SUHARYANTOMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMASOSIAL
3413-506-T-0271AMANDA RAHMAT WIDASTRIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
3513-506-T-0275NURUL AULIAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
3613-506-T-0304NABIL BIRRI MUHAMMADMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
3713-506-T-0313AFRILLA MELATI RAHMAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
3813-506-T-0343YUSRI BAKHTIARMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAKBI
3913-506-T-0353FATA NUGRAHAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMABAHASA
4013-506-T-0368MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMAMAT. SAINS
4113-506-T-0114ANIS FIKRIYA FITRI KAMILAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUCADANGANSOSIAL
4213-506-T-0006LAILI SALSABILAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
4313-506-T-0009ALMA DEA CALISTAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
4413-506-T-0013SALMA YUAN FAIHAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
4513-506-T-0033MUHAMMAD FAISAL WABERMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
4613-506-T-0034FITRIA NUR AZIZAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
4713-506-T-0037RALITA HIBATUL WAFIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
4813-506-T-0041TSABITA IMANIA IBRAHIMMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
4913-506-T-0044ARIS YUSUF MAULANAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
5013-506-T-0045HARRIS IMAM FATHONIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
5113-506-T-0054LARAS ISTIQOMAH HARIYANTOMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
5213-506-T-0060RISTA TRISTANTI KISDINAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
5313-506-T-0061ANINDYA CELENAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
5413-506-T-0065GRANDYNA ANSYA BALGIESMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
5513-506-T-0066ELMAIN AZMI ELDIANIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
5613-506-T-0067FEBRI HADIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
5713-506-T-0069ALIFAH NUR FAUZIAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
5813-506-T-0070AULIA SITA HAPSARIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
5913-506-T-0071RAHMANIA RAHAYUMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
6013-506-T-0076RIFKI RYAN RAFINDAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
6113-506-T-0078ADELIA FURQONIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
6213-506-T-0083MUHAMMAD ABU YAZID RAHMANMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
6313-506-T-0084SIHAMMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
6413-506-T-0085NURUL HIDAYATIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
6513-506-T-0089APRIA WAYAH PATRA SURYA NUGRAHAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
6613-506-T-0090AMIFTA FARAH LISTYAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
6713-506-T-0093DEWI NAJIBAH KARAMINAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
6813-506-T-0096PUTRI MAULIDIA PERMATAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
6913-506-T-0103SHANAZ HANANI TAZUYYUNMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
7013-506-T-0105MUHAMMAD IHZA REFRIANSYAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
7113-506-T-0108MUHAMMAD AFFIF ALIYUDDINMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
7213-506-T-0111AYU PERMATA SARIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
7313-506-T-0117ERWIN HAHSFI SULAEMANMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
7413-506-T-0118FANISA`IZZATIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
7513-506-T-0120MUHAMMAD FARIZKY ALVIANANDYMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
7613-506-T-0121YANG SA'ADA KAMILA ARIYANSAH PUTRIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
7713-506-T-0124ATSAL ABBAS HIMAWANMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
7813-506-T-0127DIO BAYU BAGASKARAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
7913-506-T-0128RIEZKA BENING DWIFANYMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
8013-506-T-0132GAHARA GHINANDAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
8113-506-T-0133MUHAMAD ASLAM IBRAHIM RAMDHANIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
8213-506-T-0134EGA RINESTU PRAMULANDANIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
8313-506-T-0136ASWIN SYAFRIL FERDIANSYAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
8413-506-T-0137MUKHAMAD ZAINUL RISYADMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
8513-506-T-0140SITI YUSRIDHA ZURAIDHAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
8613-506-T-0148AULIA RISKI AYU PUTRIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
8713-506-T-0151SORAYA NOER PERTIWIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
8813-506-T-0153ADIZA DIVA AULIAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
8913-506-T-0159NADA ZAKIYYAH NUR WAFA'MTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
9013-506-T-0161QOTHRUNNADA ASYWAQ ISLAMIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
9113-506-T-0162ZURROTUL FARIDAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
9213-506-T-0163DISA AMALIA RAMADHANTIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
9313-506-T-0170SULTANA BALQIS HIDAYATMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
9413-506-T-0172BRAHMANTYO SATRIOYUDO WICAKSONOMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
9513-506-T-0180UMAR AKBARMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
9613-506-T-0183NABILA DIANTY HASNAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
9713-506-T-0187NABILA HALIZA RAHMADIAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
9813-506-T-0189TRISTA VEBRIANDO RANIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
9913-506-T-0193DINDA KURNIA RIZKYMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
10013-506-T-0196MUHAMMAD DIO REYHANSMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
10113-506-T-0197AULIYA NUR MUTHMAINNINAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
10213-506-T-0198NABILLAH PUTRI ARYANTIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
10313-506-T-0201RAHMA MAULIDAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
10413-506-T-0214FALAQ KARUNIA AZZUKHRUF FIRDAUSMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
10513-506-T-0215AQMARINA NUR BADZLINAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
10613-506-T-0219ALMIRA YUNIAR KALYCAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
10713-506-T-0220PUSPITANING TRIAS AJENGMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
10813-506-T-0222ANANDA AZHURA RAHMADIANITAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
10913-506-T-0225MUAMAR ZIAULHAQMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
11013-506-T-0229NABIL DZAKY MUBARAKMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
11113-506-T-0231YASMINA NAMIRA RAHMANIAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
11213-506-T-0234DANNY SESAR AGRIDAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
11313-506-T-0241RADEN MUHAMMAD KELVIN KATJASUNGKANAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
11413-506-T-0243HERIN FIDELA ROOSYIDAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
11513-506-T-0245GHULAM FATHIR AUTHAR INSANIYMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
11613-506-T-0247IMAS PRANANINGRUMMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
11713-506-T-0249NAJMATUL FARKHIYAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
11813-506-T-0252AMALDA WIDIA BESARIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
11913-506-T-0253FARIZZA AULIA ACHMADMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
12013-506-T-0255RIZKA SAFIRA HARTANTIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
12113-506-T-0256FIRDA FAHIRAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
12213-506-T-0258NAFISAH ULFA HASANAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
12313-506-T-0263CLARISHELLA MELVINA DEINERAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
12413-506-T-0264VISI SAUJADANIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
12513-506-T-0268MIQDAD IHKAMUDDINMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
12613-506-T-0274NOVEKA ADETYANI SMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
12713-506-T-0278AKBAR AHMAD BUKHORIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
12813-506-T-0281ADIRNA ASMI HADIYANAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
12913-506-T-0283MUHAMMAD SATRIA RAMAHANA PRATAMAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
13013-506-T-0295BELLA RULI NOVITASARIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
13113-506-T-0296MOHAMAD RAHANGGI SATRIAWANMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
13213-506-T-0297MOHAMAD ARHANGGA SATRIAWANMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
13313-506-T-0298KEVIN AVIANO SANDYMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
13413-506-T-0309JIEHAN AGNIALMI RAMADHANTYMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
13513-506-T-0311ACHMAD HANIM NUR WAHIDMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
13613-506-T-0312AVINDA FACHRUNISAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
13713-506-T-0315SULTANAH TAUFIK ALKATIRIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
13813-506-T-0325MUHAMMAD RIFQI RAMDHANIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
13913-506-T-0328PANDIGA SABILARROSYADMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
14013-506-T-0330SEFIHARA PARAMITHA SAKTIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
14113-506-T-0332RIFQI IHSANUDDIN WIBOWOMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
14213-506-T-0338ADJI SURYA HUTAMAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
14313-506-T-0339MUHAMMAD FARIZ BAITYMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
14413-506-T-0347SALMA RAHMASARI HANIFAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
14513-506-T-0349RAHMAT AGUNG HIDAYATMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
14613-506-T-0351MUHAMAD JUNDY YAHYA FIRMANSYAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
14713-506-T-0356REFA AFIFAH GHINA LUQYANAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
14813-506-T-0360AUFA RAHMAWATI KURDI PUTRIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
14913-506-T-0365ZEIN WIRA RAMADHANMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
15013-506-T-0373RAHMADITA SITI OKTAZAQIANIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-
15113-506-T-0377FATILA HANA LESTARIMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUTIDAK DITERIMA-

 

HASIL SELEKSI PENERIMAAN SANTRI BARU MA’HAD AL QALAM MAN 3 MALANG

TAHUN PELAJARAN 2013-2014 (Lampiran 4)
NONO. TESNAMAASAL SEKOLAHJALUR MASUKKETERANGAN
113-506-P-0115YOLANDA HERTITA PRATAMASMP NEGERI 1 KRAKSAANPRESTASIDITERIMA
213-506-P-0165NI'MATUL WALADIYA KURNIASARIMTSN MALANG 1PRESTASIDITERIMA
313-506-P-0217SUS FARADILA YUSMIMTSN. MALANG 1PRESTASIDITERIMA
413-506-P-0224YUSUF WAHYU PRAYUDHASMP ARROHMAH BOARDING SCHOOLPRESTASIDITERIMA
513-506-P-0300AULIA SYAFITRIM.TS. NEGERI MALANG 1PRESTASIDITERIMA
613-506-A-0020RIFQI NURILLAH AZZAKISMPN 2 PASURUANABDI NEGARADITERIMA
713-506-A-0038ATIK KHOIRUN NISAKSMP NEGERI 1 MOJOKERTOABDI NEGARADITERIMA
813-506-A-0040FRIDA AMALIA PRAMONOSMP ALBANNAABDI NEGARADITERIMA
913-506-A-0050ANDREA RAFLY ZAKARIYAMTS. PPMI ASSALAAMABDI NEGARADITERIMA
1013-506-A-0082ARLIF NABILATUR ROSYIDAHMTSN MODEL BABAT - LAMONGANABDI NEGARADITERIMA
1113-506-A-0135MUTAWIF ILMI MUWAFFIQIHSMP NEGERI 1 BANYUWANGIABDI NEGARADITERIMA
1213-506-A-0177RIZKY TRIMAULIDIASMP NEGERI 1 PROBOLINGGOABDI NEGARADITERIMA
1313-506-A-0195IFFAH KHOSYYATILLAHSMP NEGERI 1 BOJONEGOROABDI NEGARADITERIMA
1413-506-A-0316SAIFULLAH FATAH AL AYYUBIMTS. UNGGULAN PP. AMANATUL UMMAHABDI NEGARADITERIMA
1513-506-A-0375NUR CHOLIS SANTIYA DEWISMPN 1 BULULAWANGABDI NEGARADITERIMA
1613-506-T-0026ARTIANA SISTY AULIAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMA
1713-506-T-0031AVIGOR KHALIFAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMA
1813-506-T-0032DIECHA PRATAMA KURNIAWAN SANDYMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMA
1913-506-T-0081ALFAINA SAKINAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMA
2013-506-T-0167MUHAMMAD FADHIL FIRJATULLAHMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMA
2113-506-T-0304NABIL BIRRI MUHAMMADMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMA
2213-506-T-0114ANIS FIKRIYA FITRI KAMILAMTS NEGERI 1 MALANGTERPADUDITERIMA
Last modified on
Rate this item
(3 votes)
back to top

GAUL ISLAM

TAHUKAH ANDA

IPTEK & KOMPUTER

UMUM

KESEHATAN

UNIK

AKADEMIK

 • Kalender Akademi
 • Prestasi
 • MAKBI
 • Akselerasi
 • Olimpiade

KOMUNITAS